Het Nieuwe Communiceren

Checklist voor betrokken feedback

Column _betrokken Feedback .docx

Ik weet dat ik eraan toe ben om feedback te geven wanneer
ik bereid ben naast je te komen zitten in plaats van tegenover je
ik bereid ben het probleem voor ons neer te leggen in plaats van tussen ons of het naar jou toe te schuiven
ik bereid ben om te luisteren, vragen te stellen en te accepteren
   dat ik het probleem mogelijk niet helemaal doorzie in plaats van je te confronteren met mijn mening
ik ook oog heb voor wat je goed doet  in plaats van alleen voor wat je niet goed doet
ik je sterke punten zie en hoe je die kunt gebruiken om je zwakke punten aan te pakken
ik je kan aanspreken op je gedrag zonder je schaamte of schuldgevoel te bezorgen
ik verantwoordelijkheid wil nemen voor mijn eigen aandeel
ik je oprecht kan bedanken voor je inspanningen in plaats van je aan te vallen op je tekortkomingen
ik met je kan praten over hoe het oplossen van dit probleem je kan helpen om te groeien
ik zelf de kwetsbare opstelling kan laten zien die ik van jou verwacht


bron: www.brenebrown.com